Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Các hợp tác xã ở Hòn Đất, Kiên Lương được hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu gạo

(09:28 | 26/07/2023)

Đây là nội dung trong tâm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thi công xây lắp hợp phần 3 về đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ hợp tác xã phát triển nguyên liệu gạo vùng tứ giác Long Xuyên vừa qua tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương. Chủ trì hội nghị là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam; về lãnh đạo tỉnh Kiên Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh và một số sở, ngành có liên quan.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Với mục tiêu của việc đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu gạo (Hợp phần 3) vùng tứ giác Long Xuyên, trong đó có hai huyện Hòn Đất, Kiên Lương được hưởng trực tiếp dự án. Đây là cơ sở hình thành vùng sản xuất nguyên liệu lúa gạo quy mô hàng hóa tập trung, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao tại các hợp tác xã. Thông qua đó, thúc đẩy mối liên kết giữa vùng nguyên liệu tập trung với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ; phát triển vùng sản xuất nguyên liệu lúa gạo với hơn 5.000ha.

 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng đây là dự án có tính khả thi cao, vì sẽ tập trung đầu tư vào các nguồn nguyên liệu, nhất là tập trung xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn thương hiệu, đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam phát biểu tại hội nghị

 

Đại diện lãnh đạo các hợp tác xã nằm trong dự án cũng phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của Bộ, ngành Trung ương và địa phương. Cho rằng đây là cơ hội để hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu, ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập cho người dân.

 

 

Tin va ảnh: T.T