Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến (st)

(11:11 | 18/07/2023)

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2416/BTTTT-CATTT về việc tham gia “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”.

Theo đó, trong thời gian qua, các sự cố lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, lừa đảo trực tuyến ngày càng tăng. Một trong những nguyên nhân chính gây ra mất an toàn thông tin được xác định đến nhận thức của người sử dụng. Các cuộc tấn công mạng có xu hướng tập trung chủ yếu vào con người thay vì máy móc, thiết bị. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng nhằm trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng là yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội một cách bền vững.

 

Việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin là trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ bảo đảo an toàn thông tin tại các cơ quan, tổ chức, địa phương; Các biện pháp tuyên truyền được phối hợp linh hoạt, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa rộng rãi, tạo ra năng lượng tích cực, an toàn trên không gian mạng. Đồng thời, chuyển đổi việc tuyên truyền phân tán theo từng bộ, ngành sang phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, định hướng tập trung theo sự điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).

 

Việc tuyên truyền “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến” bắt đầu từ 20/6/2023 đến ngày 20/7/2023. Đối tượng tuyên truyền là học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động trên môi trường mạng trong phạm vi toàn quốc.Cục An toàn thông tin tổ chức điều phối thực hiện nhiệm vụ, đăng tải, chia sẻ trên cổng khonggianmang.vn về các sản phẩm như: Tài liệu, ấn phẩm, video, clip, poster, Infographic, tờ rơi, tờ gấp,... phục vụ công tác tuyên truyền./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/80/34067/Tuyen-truyen-ve-nhan-dien-va-phong-chong-lua-dao-truc-tuyen.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)