Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền tài liệu các kỳ Đại hội Hội nông dân tỉnh Kiên Giang

(07:06 | 26/07/2023)

Ngày 19/07/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Công văn số 1121-CV/BTGTU về Tuyên truyền tài liệu các kỳ Đại hội Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang.

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

http://hoinongdankiengiang.org.vn/Lists/BannerTinTuc/Attachments/21/8%20Chao%20mung%20Dai%20hoi%20HNDVN.jpg 

Khẩu hiệu tuyên truyền

Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang sao gửi toàn văn Tuyên truyền tài liệu các kỳ Đại hội Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang do Hội nông dân tỉnh Kiên Giang biên soạn (File đính kèm) đến cán bộ, viên chức và người lao động; các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong địa bàn tỉnh Kiên Giang hiểu biết về lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển tổ chức Hội nông dân tỉnh Kiên Giang qua các kỳ Đại hội, góp phần cho Đại hội Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp./.

Phan Minh Công

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV tuyên truyền tài liệu các kỳ Đại hội HND tỉnh Kiên Giang.pdf