Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Châu Thành phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ trở thành huyện Nông thôn mới (st)

(11:07 | 18/07/2023)

Sáng ngày 17-7, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (2020-2025). Bà Lê Thị Vệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang đến dự.

Quang cảnh hội nghị.

 

Qua nữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19, nhưng Đảng bộ huyện Châu Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. Trong 17 chỉ tiêu, đến nay có 03 chỉ tiêu vượt Nghị quyết cả nhiệm kỳ, 09 chỉ tiêu đạt và 02 chỉ tiêu gần đạt so với Kế hoạch 2,5 năm.

 

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được chú trọng, chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng lên; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phát triển được 207 đảng viên, đạt 103,5% chỉ tiêu so kế hoạch 2,5 năm.

 

Giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu lũy kế đạt 79.799 tỷ đồng, đạt 74,06% so kế hoạch 2,5 năm, bình quân tăng 10,66%/năm (Nghị quyết 12,67%/năm). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.

 

Lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản, giá trị sản xuất lũy kế đạt 9.541 tỷ đồng, đạt 104,23% so kế hoạch 2,5 năm, bình quân tăng 0,97%/năm. Sản lượng lương thực lũy kế đạt 716.004 tấn, đạt 109,76% so kế hoạch 2,5 năm.

 

Qua thực hiện các phong trào, cuộc vận động đã có 513 mô hình trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có 177 mô hình nổi bật có khả năng nhân rộng, mang lại lợi ích thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Huy động các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội lỹ kế đạt 25.952 tỷ đồng, đạt 106,82% so kế hoạch 2,5 năm, bình quân tăng 4,88%/năm. Các tuyến đường liên xã, trục ấp của huyện được bê tông hóa đạt 89,11%. Xây dựng được nhiều thương hiệu nông sản uy tín, Châu Thành hiện có 13 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 01 sản phẩm 4 sao và 12 sản phẩm 3 sao. Đặt biệt, có 8/9 xã được công nhận xã nông thôn mới, đạt 88,9% Nghị quyết.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nữa nhiệm kỳ qua, huyện Châu Thành phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Bình An đạt đô thị loại V; thị trấn Minh Lương đạt đô thị loại IV; huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng các mô hình, dự án liên kết sản xuất, nông nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ. Tăng cường liên kết với doanh nghiệp bao tiêu thêm 4.170 ha diện tích lúa, đạt 100% kế hoạch. Phấn đấu tất cả các xã đều có sản phẩm được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên.

 

Phát huy tối đa mọi nguồn lực ở địa phương, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp - thủy sản. Đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao để đến cuối nhiệm kỳ Châu Thành trở thành huyện Nông thôn mới./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/86/34091/Chau-Thanh-phan-dau-den-cuoi-nhiem-ky-tro-thanh-huyen-Nong-thon-moi.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)