Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (st)

(10:56 | 18/07/2023)

Sáng ngày 17-7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tại đầu cầu tỉnh Kiên Giang.

 

Tại điểm cầu Kiên Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kiên Giang chỉ trì hội nghị.

 

Sau gần 03 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đến nay cả nước có 6.022/8.177 xã (73,65%) đạt chuẩn NTM (tăng 11,3% so với cuối năm 2020); 1.331 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 176 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình khoảng 1 triệu 752 ngàn tỷ đồng.

 

Cả nước có 263 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. Có 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

 

Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 1.019/1.253 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 227 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, và có 06 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Toàn vùng có 49 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 18 đơn vị so với cuối năm 2020.

 

Đến tháng 7/2023, cả nước có 9.852 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên của 5.069 chủ thể. Trong đó, có 66,9% sản phẩm 3 sao, 32,2% sản phẩm 4 sao, 0,6% sản phẩm tiềm năng 5 sao.

 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã có những đóng góp quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn, hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp và làm mới tương đối đồng bộ. Nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 khoảng 46,3 triệu đồng/người/năm.

 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, đồng thời xây dựng những vùng nông thôn giữ được nét đặc trưng của địa phương, kéo giảm sự chênh lệch giữa các vùng miền, địa phương trong xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế nông thôn theo hướng chuyển từ đơn giá trị sang đa giá trị.

 

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp như: Đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức, thay đổi tư duy cho cán bộ và người dân về thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

 

Mục tiêu phấn đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí. Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, có ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; phấn đấu cả nước có khoảng từ 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

 

Dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao Quyết định và Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2022 (đợt 1), trong đó tỉnh Kiên Giang có 06 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP 5 sao./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/1/34092/So-ket-3-nam-thuc-hien-phong-trao-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021---2025.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)