Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Rà soát thành viên Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang

(14:21 | 10/10/2022)

Mặc dù Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ (2020 – 2025) được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 đã quy định rõ Quyền và Nghĩa vụ của thành viên, nhưng hiện nay các hợp tác xã thành viên chưa thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.

 

Nhằm chấn chỉnh và đảm bảo tính nguyên tắc của Điều lệ, Liên minh HTX tỉnh đề nghị các hợp tác xã, quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đang và chưa phải thành viên, xác nhận lại bằng cách đăng ký theo mẫu Đơn đính kèm.

 

Đến ngày 30/11/2022 nếu Liên minh không nhận được Đơn đăng ký thành viên xem như HTX đó không phải là thành viên của Liên minh HTX tỉnh. Đồng nghĩa sẽ không được hỗ trợ đào tào, tập huấn, bồi dưỡng, xem xét đầu tư các chính sách liên quan đến kinh tế tập thể và các chế độ mà Quyền của thành viên quy định tại Điều lệ nêu trên. Bên cạnh đó, trường hợp HTX tham gia thành viên mà không đóng Hội phí trong vòng 24 tháng coi như bị xoá tư cách thành viên.

 

Đơn đăng ký, HTX ký tên, đóng dấu gửi về Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang theo địa chỉ: Số 65 Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp Rạch Giá, Kiên Giang. Nếu có thắc mắc liên hệ ông Dương Thanh Quan, Trưởng phòng Kế hoạch – Chính sách, điện thoại: 0907262009 để được hướng dẫn.

 

Sau khi hết thời gian tổng hợp, Liên minh HTX sẽ ra quyết định kết nạp thành viên và quy định thời gian cụ thể từng năm đóng hội phí ./.

T.T

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV 84 RÀ SOÁT HTX.pdf; QĐ THU CHI HỘI PHÍ NĂM 2022.pdf