Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động chung Liên minh HTX

Xem với cỡ chữAA

Liên minh HTX tỉnh tổ chức sơ kết tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2022

(14:16 | 13/09/2022)

Ngày 12/9/2022 Liên minh HTX tỉnh tổ chức sơ kết tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra chương trình 6 tháng cuối năm. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Quốc Anh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX; các đồng chí thành viên Ban đạo.

 

Đồng chí Lê Quốc Anh (đứng bên phải), Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX phát biểu gợi ý thảo luận

 

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế tập thể tỉnh có nhiều tiến bộ, đã thành lập mới 06 HTX, chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp. Tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 520 HTX đang hoạt động, tăng 06 HTX so với cuối năm 2022; có 64.157,84 ha canh tác; với tổng vốn điều lệ hơn 395 tỷ đồng; có gần 54.000 thành viên; tạo việc làm cho gần 10.000 lao động. Trong đó có 458 HTX nông nghiệp, 40 HTX phi nông nghiệp và 22 quỹ tín dụng nhân dân. Thành lập mới 31/50 THT, đạt 62% kế hoạch. Hiện tỉnh có 2.163 THT đang hoạt động, với tổng số 43.740 tổ viên; số vốn góp 17 tỷ 632 triệu đồng và 64.550 ha canh tác; tạo việc làm cho 6.954 lao động theo thời vụ.

 

Tổ chức 10/10 cuộc vận động và tư vấn, tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ, các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước khi tham gia HTX, đạt 100% kế hoạch cho 309 đối tượng là cá nhân, hộ gia đình có nguyện vọng gia nhập và thành lập mới HTX. Phát 02 phóng sự về mô hình, điển hình tiên tiến của HTX làm ăn có hiệu quả tới các thành viên và người lao động trong các HTX. Đăng trên ấn phẩm giấy được 6 bài viết, đăng 145 tin, bài về KTTT và các mô hình kinh tế hợp tác trên trang thông tin điện tử của Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang. Qua các hình thức tư vấn, tuyên truyền đã góp phần nâng lên ý thức của cộng đồng về KTHT, HTX, có cách nhìn và hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí và những lợi ích thiết thực của HTX kiểu mới.

 

Đồng chí Trần Công Danh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu thảo luận

 

Mở 04/04 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các HTX, đạt 100% kế hoạch cụ thể: mở lớp mã vùng trồng trọt với 20 học viên; lớp quản trị rủi ro với 25 lượt học viên; lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX nông nghiệp với 45 học viên; lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật với 25 học viên.

 

Khảo sát các HTX đầu tư kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025. Vận động Công ty TNHH chế tạo bơm TS tỉnh Bình Dương hỗ trợ hệ thống mô tơ bơm tiết kiệm điện cho HTX Vinacam huyện Gò Quao, trị giá 158 triệu đồng, đã ban giao và vận hành. Triển khai 04 lượt dự án cho 04 HTX vay vốn với số tiền 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ quốc gia việc làm. Tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, giới thiệu sản phẩm giữa các HTX của tỉnh Kiên Giang và Trà Vinh với sự tham gia của 30 lượt HTX. Tổ chức cho 08 HTX tham gia hội chợ các sản phẩm đặc trưng OCOP vùng miền tại Quảng Ninh với quy mô 500 gian hàng. Tổ chức cho 08 HTX tham gia hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã Coop-Expo 2022.

 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và Luật HTX 2012 ở một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện phát triển KTTT, HTX còn lúng túng, hiệu quả chưa cao.  Công tác tư vấn tuyên truyền thành lập HTX tuy đáp ứng được yêu cầu của thành viên nhưng cũng còn những mặt hạn chế. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến quá trình hoạt động của HTX, một số HTX đã ngừng hoạt động. Cán bộ HTX, nhất HTX nông nghiệp phần đông là lớn tuổi, trình độ năng lực hạn chế; một số HTX quy mô nhỏ; đa số các HTX thiếu vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, nên hoạt động hiệu quả chưa cao.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh ở những ngành có liên quan chưa thể hiện hết chức năng nhiệm vụ được giao trong công tác phối hợp với Liên minh HTX tỉnh. Cụ thể, như chưa phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra kiểm soát hoạt động HTX, dẫn đến tình trạng HTX quá thời hạn nhiệm kỳ rất lâu mà không tổ chức đại hội; nhiều HTX hoạt động không đúng Luật, thậm chí còn xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật. Ban Chỉ đạo cấp huyện từng lúc thiếu quan tâm, đa phần chỉ giao ngành nông nghiệp theo dõi. Cấp xã nhiều nơi chưa thành lập Ban Chỉ đạo mà chỉ giao một cán bộ phụ trách.

 

Nguyên nhân do một số ngành là thành viên Ban Chỉ đạo chưa quan tâm đến KTTT, xem phát triển KTTT và kiểm soát hoạt động HTX là nhiệm vụ của Liên minh HTX tỉnh. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong phát triển các HTX, THT có mặt chưa chặt chẽ. Việc cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển KTTT còn chậm, thiếu đồng bộ.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Anh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh chỉ đạo: “Từ này đến cuối năm 2022, Liên minh HTX tỉnh cần phối hợp với các ngành có liên quan tập trung tuyên truyền, phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Trong đó, chú trọng xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho thành viên HTX; thành lập mới HTX đạt tiêu chuẩn ở những địa bàn có điều kiện, nhất là phát triển nông nghiệp – thủy sản ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt khuyến khích các HTX xây dựng về nông thôn; tiếp tục triển khai giai Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả của tỉnh Kiên Giang và triển khai tốt các chính sách khác khi được hỗ trợ. Qua đó, với vai trò là Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát với tình hình thực tế của tỉnh và thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Sở Kế hoạch và Đầu tư, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về HTX phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát giải thể các HTX hoạt động chưa đúng Luật HTX năm 2012 mà không có hướng củng cố, tổ chức lại; Hoàn thiện cơ sở văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định vốn hỗ trợ HTX theo Kế hoạch Số 21, ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Kiên Giang năm 2022; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh rà soát và thực hiện có hiệu quả các nội dung trong chương trình hỗ trợ HTX phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 330, ngày 5/2/2021 của UBNĐ tỉnh; Sở Giao thông vận tải, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh kiểm tra chặt chẽ hoạt động các HTX lĩnh vực giao thông. Đồng thời, thu hồi giấy phép của một số HTX hoạt động không đúng Luật, gây ảnh hưởng chung đến tình hình phát triển kinh tế tập thể hiện nay; Cục thuế tỉnh, phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết dứt điểm trường hợp khó khăn hiện nay về việc cấp mã số thuế cho HTX. Đối với các thành viên khác và các địa phương cần xem nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Cần đưa vào nghị quyết, chương trình công tác hàng quí, hàng năm để tổ chức triển khai, thực hiện một cách hiệu quả nhất”.

 

          Dịp này, đã trao Bằng khen của Tỉnh uỷ cho 20 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX; tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho 04 cá nhân và Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX cho 02 tập thể và 02 cá nhân.

 

Một số hình ảnh khen thưởng:

 

 

 

T.T