Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang (st)

(08:04 | 08/09/2023)

Ngày 30-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký ban hành Quyết định 1006/QĐ-TTg công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang.

Liên huyện U Minh Thượng - An Minh - Vĩnh Thuận được công nhận là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Cụ thể, công nhận 15 xã, thị trấn thuộc các huyện của tỉnh Kiên Giang là xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gồm: Xã Thạnh Yên thuộc huyện U Minh Thượng; các xã: Bình Minh, Phong Đông và Tân Thuận thuộc huyện Vĩnh Thuận và các xã: Đông Hưng, Đông Hưng A, Đông Hưng B, Vân Khánh, Vân Khánh Đông, Vân Khánh Tây, Đông Hòa, Thuận Hòa, Đông Thạnh, Tân Thạnh và thị trấn Thứ Mười Một thuộc huyện An Minh.

Công nhận liên huyện U Minh Thượng - An Minh - Vĩnh Thuận thuộc tỉnh Kiên Giang là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Các xã An toàn khu, các huyện thuộc vùng An toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo các quy định hiện hành.

Việc công nhận xã An toàn khu là cơ sở quan trọng để Đảng và Nhà nước thực hiện các chính sách nhằm tri ân và nâng cao mức sống cả về vật chất và tinh thần, sức khỏe, giáo dục, văn hóa của người dân sinh sống ở các xã an toàn khu, bằng hoặc cao hơn mức trung bình chung của cả nước và từng địa phương; bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ, giáo dục và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng của chiến khu an toàn khu cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/18/34241/Cong-nhan-xa-An-toan-khu--vung-An-toan-khu-thuoc-tinh-Kien-Giang.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)