Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho thành viên HTX giao thông vận tải

(09:19 | 28/08/2023)

Để nâng cao chất lượng, nghiệp vụ vận tải dành cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe theo hướng chuyên nghiệp cho thành viên các hợp tác xã giao thông vận tải. Liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với hợp tác xã dịch vụ du lịch Thành Chiến tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông. Tham gia tập huấn có 38 học viên là thành viên HTX.

 

Địa điểm tổ chức tập huấn

 

Các học viên tham gia tập huấn bằng hình thức trục tiếp và trực tuyến. Đồng thời được giáo viên hướng dẫn các nội dung theo chương trình khung của Bộ Giao thông vận tải, ban hành kèm theo Quyết định số 1900/QĐ-BGTVT ngày 07/10/2020.

 

Các học viên tham gia tập huấn tập trung tại điểm cầu HTX DVDL Thành Chiến

 

Thông qua chương trình tập huấn, sẽ trang bị cho thành viên là người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tại HTX những kiến thức cơ bản về các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải, an toàn giao thông, đạo đức nghề nghiệp của người lái xe. Nâng cao trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và nhất là trách nhiệm của người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đối với khách hàng. Đảm bảo tốt chất lượng phục vụ vận tải và an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

 

Giấy chứng nhận do HTX cấp sau khi hoàn thành khoá tập huấn

 

Qua kết quả cuối khoá tập huấn và kiểm tra bằng hình thức thi sát hạch trắc nghiệm. Kết quả các học viên đều đạt và được hợp tác xã dịch vụ du lịch Thành Chiến cấp giấy chứng nhận có thời hạn.

Tin va ảnh: T.T