Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Huyện Tân Hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết kinh tế tập thể năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021

(20:19 | 08/02/2021)

Sáng ngày 22 tháng 01 năm 2021, tại hội trường Phòng Nông nghiệp –Phát triển nông thôn huyện Tân Hiệp, Ban chỉ đạo kinh tế tập thể huyện phối hợp với UBND huyện Tân Hiệp tổ chức hội nghị tổng kết kinh tế tập thể năm 2020 và và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021 lồng ghép chung với hội nghị tổng kết hoạt động ngành nông nghiệp năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đến dự Hội nghị có ông Trần Thanh Dũng, chủ tịch Liên Minh HTX tỉnh; ông Phù Khí Nguyên, Phó giám đốc trung tâm khuyến tỉnh; Ông Trần Minh Tài, đại diện Trung tâm giống tỉnh; ông Nguyễn Trường Giang, đại diện Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh;  Ông Trần Minh Vũ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông Bùi Quốc Duy, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; cùng 80 đại biểu đại diện cho UBND các xã, thị trấn; tổ Kinh tế kỹ thuật; các trạm chuyên môn và các HTX trên địa bàn huyện cùng tham dự hội nghị.

Hội nghị tổng kết đã đánh giá kết quả thực hiện hoạt động kinh tế tập thể, HTX trong một năm qua những mặt đạt được và tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra giải pháp cũng như mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năm 2021. Năm 2020, Tổng số HTX của toàn huyện là 62 HTX tăng 01 HTX so cùng kỳ, trong đó có 61 HTX nông nghiệp và 1 HTX tiểu thủ công nghiệp. Tổng số hộ thành viên tham gia HTX: 11.690 hộ thành viên; diện tích sản xuất: 23.962 ha; Vốn điều lệ: 3 tỷ 720 triệu đồng tăng 1.127 triệu đồng. Về tổ hợp tác: Tổng số tổ hợp tác (THT) của toàn huyện là 66 tổ (thành lập mới 02 THT: 01 tổ ở xã Thạnh Đông B và 01 tổ ở xã Thạnh Trị; chấm dứt hợp tác 03 tổ ở xã Thạnh Trị). Số tổ viên hiện nay là 904 tổ viên; diện tích sản xuất 1.219 ha .Trong đó: Số THT nông nghiệp: 64 tổ, Số THT tiểu thủ công nghiệp: 02 tổ.

Phát biểu tại Hội nghị Ông Trần Minh Vũ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương các mặt làm được và chỉ ra những việc chưa thực hiện được của phong trào kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn huyện thời gian qua, đồng thời cũng đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới để phong trào Kinh tế tập thể, HTX phát triển đạt yêu cầu trong tình hình mới và tạo bước phát triển đột phá hơn trong thời gian tới.

N. L, PNN&PTNT Tân Hiệp