Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Cụm thi đua Tây Nam sông Hậu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

(14:30 | 02/02/2021)

Ngày 27/01/2021 Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng (Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam sông Hậu năm 2020) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020. Đến dự có ông Huỳnh Lam Phương - Trưởng Cơ quan Thường trực phía Nam Liên minh HTX Việt Nam và Lãnh đạo Liên minh HTX của 7 đơn vị trong Cụm gồm: Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang và Cà Mau.

Ông Nguyễn Thế Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng thay mặt Cụm trưởng trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả công tác thi đua khen thưởng của Liên minh HTX các tỉnh trong Cụm; phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Qua báo cáo Liên minh HTX các tỉnh trong Cụm đều đạt chỉ tiêu của kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đặc biệt nổi bật về công tác thi đua khen thưởng chào mừng Đại hội nhiệm kỳ VI của hệ thống Liên minh HTX.

 

Ông Lê Văn Đáng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng phát biểu, gợi ý thảo luận báo cáo tổng kết công tác thi đua Cụm và thống nhất các nội dung ký kết giao ước thi đua; trao đổi đề xuất bầu Cụm trưởng và Cụm phó năm 2021. Cụm cũng thống nhất một số nội dung trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; Trong đó, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tuyên truyền vận động, đóng vai trò nòng cốt thành lập mới ít nhất từ 20 HTX, 01 Liên hiệp HTX theo Luật HTX năm 2012; HTX hoạt động có hiệu quả (xếp loại trung bình trở lên) đạt từ 60% trở lên trên tổng số HTX đang hoạt động; số cán bộ HTX được đào tạo, bồi dưỡng tăng 10% so với năm trước liền kề; số thành viên của HTX tăng từ 8% trở lên so với năm trước liền kề; 70% số hộ dân nông thôn tham gia thành viên HTX, THT (chỉ tiêu này tính đến cuối nhiệm kỳ VI). Chỉ tiêu về xây dựng hệ thống Liên minh trọng tâm là đào tạo cán bộ, nâng cao nghiệp vụ. Triển khai thực hiện tốt 100% nội dung các Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh, thành phố và đạt trên 90% trở lên Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

 

Liên minh HTX các tỉnh chia sẽ kinh nghiệm trong tổ chức và thực hiện công tác thi đua khen thưởng, đối với tỉnh Bạc Liêu tổ chức khối thi đua các phòng ban 02 năm nay, tạo được sự phấn khởi trong nội bộ Liên minh. Tỉnh An Giang tổ chức được 05 khối thi đua các QTDND, HTX, cuối năm tổ chức tổng kết và suy tôn các đơn vị đạt thành tích tạo được khí thế thi đua trong khu vực kinh tế tập thể. Riêng Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang gặp khó do quy định chấm điểm nội dung 3, có chỉ tiêu đạt phải khen thưởng 65% lao động nhưng ban thi đua lại gộp tính cả thành viên HTX nên chỉ tiêu này không thể nào đạt.

Bên cạnh đó, Cụm thống nhất Liên minh HTX tỉnh An Giang làm Cụm trưởng; Liên minh HTX TP Cần Thơ làm Cụm phó của Cụm thi đua Tây Nam sông Hậu. Hội nghị cũng tiến hành ký kết giao ước thi đua Cụm Tây Nam sông Hậu Năm 2021.

 

Sau khi nghe báo cáo kết quả của Hội nghị ông Huỳnh Lam Phương - Trưởng Cơ quan Thường trực phía Nam biểu dương những kết quả đã đạt được và hướng dẫn Liên minh HTX các tỉnh đề ra chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2021 dựa trên cơ sở Nghị quyết Đại hội VI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên minh HTX Việt Nam cụ thể hóa tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Kết thúc Hội nghị Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng trao cờ luân lưu Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam sông Hậu năm 2021 cho Liên minh HTX tỉnh An Giang./.

Yến Ngọc