Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Quỹ tín dụng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thanh Vân - 5 năm phát triển và khẳng định vị thế

(10:12 | 01/06/2020)

Sau 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ V (2015-2019), Quỹ tín dụng Nhân dân Vĩnh Thanh Vân từng bước khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn; địa bàn nằm trong trung tâm thành phố Rạch Giá, nơi có nhiều ngân hàng thương mại hoạt động cạnh tranh gay gắt, nhưng nhờ sự chỉ đạo thường xuyên, đúng đắn và linh hoạt của Hội đồng quản trị, ban điều hành, sự nỗ lực đoàn kết của đội ngũ cán bộ, nhân viên của Quỹ nên đã vượt qua khó khăn, khẳng định vị thế của mình trong một nhiệm kỳ qua.

 Ông Lê Đình Khanh, Phó Giám đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Kiên Giang phát biểu tại Đại hội

 Kết quả được thể hiện: Tổng nguồn vốn hoạt động đến ngày 31/12/2019 là 118.917 triệu đồng, tăng 37.373 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Vốn điều lệ qua từng năm:

Năm 2015: 2.417 triệu đồng.

 Năm 2016: 2.717 triệu đồng.

Năm 2017: 2.755 triệu đồng.

Năm 2018: 2.935 triệu đồng.

Năm 2019: 3.135 triệu đồng.

Qua số liệu trên cho thấy, vốn điều lệ tăng 29,68% so với đầu nhiệm kỳ, từ 2.417 triệu đồng lên 3.135 triệu đồng. Trong đó vốn điều lệ hình thành từ vốn góp thường niên là 2.854 triệu đồng; người góp vốn cao nhất chiếm tỷ lệ 4,18% vốn điều lệ (131triệu/3.135 triệu đồng). Vốn điều lệ hình thành từ cổ phần xác lập là 281 triệu đồng.

Từ năm 2015-2019, trước tình hình biến động thường xuyên về lãi suất và sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tổ chức tín dụng trên địa bàn, nhưng QTD Vĩnh Thanh Vân đã linh hoạt, kịp thời điều chỉnh mức lãi suất theo từng thời điểm, tuân thủ mức lãi suất theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tính đến ngày 31/12/2019, số dư tiền gởi là 74.751 triệu đồng, tăng 5.532 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ là 69.219 triệu đồng, tỷ lệ tăng 7,99%. Trong nhiệm kỳ qua đã giải quyết cho 25.957 lượt thành viên vay vốn với doanh số cho vay là: 995.466 triệu đồng; bình quân mỗi thành viên vay được 38 triệu đồng, đạt 174,17% so với đầu nhiệm kỳ, tăng trưởng bình quân 18,5%/năm và có dư nợ đến cuối năm 2019 là 104.677 triệu đồng.

Quỹ có 24 cộng tác viên, dư nợ cho vay trả góp đến cuối năm 2019 là 10.270 triệu đồng/ tổng dư nợ, góp phần đáng kể tăng thu nhập cho quỹ. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lến. Dư nợ quá hạn, nợ xấu 0%/dư nợ, giảm 100% so với đầu nhiệm kỳ (0 đồng/1.216 triệu đồng). Cho thấy QTD VTV đã quyết tâm tìm mọi biện pháp để thu hồi triệt để các món nợ dây dưa khó đòi từ các năm trước, đòi hỏi cán bộ, nhân viên phải nhiệt huyết, tích cực, theo dõi, bám sát từng khách hàng vay để đôn đốc thu hồi nợ, tranh tình trạng khách hàng chây ì không chịu trả nợ là tìm ẩn rũi ro rất lớn trong hoạt động. Kết quả kinh doanh của nhiệm kỳ:

Năm 2015 lợi nhuận trước thuế là: 1.237 triệu đồng

Năm 2016 lợi nhuận trước thuế là: 1.390 triệu đồng

Năm 2017 lợi nhuận trước thuế là: 1.550 triệu đồng

Năm 2018 lợi nhuận trước thuế là: 1.677 triệu đồng

Năm 2019 lợi nhuận trước thuế là: 1.806 triệu đồng.

Chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, thể hiện qua các năm như sau:

Năm 2015 nộp thuế: 247 triệu đồng.

Năm 2016 nộp thuế: 236 triệu đồng.

Năm 2017 nộp thuế: 263 triệu đồng.

Năm 2018 nộp thuế: 285 triệu đồng.

Năm 2019 nộp thuế: 307 triệu đồng.

Công tác tài chính kế toán, kho, quỹ: chấp hành tốt sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong nhiệm kỳ qua QTD Vĩnh Thanh Vân đã mở đầy đủ sổ sách đúng theo yêu cầu của hệ thống, phản ảnh trung thực, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các nguồn thu nhập và chi phí, thể hiện đầy đủ trên sổ sách kế toán kết quả kinh doanh đúng với thực trạng hoạt động. Chấp hành tốt phân phối lợi nhuận hàng năm và chia lợi tức cổ đông đúng theo điều lệ quy định. Chấp hành tốt công tác an toàn kho, quỹ, bảo quản an toàn tài sản cũng như các chứng từ có giá trị, các ấn chỉ quan trọng, không để xảy ra thất thoát tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tính và hoạt động của Quỹ.

Nguồn vốn cho vay của QTD Vĩnh Thanh Vân đã góp phần làm giảm tình trạng thiếu vốn tại địa phương phục vụ cho sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ phát triển, kích thích phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất của thành viên và người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo, hạn chế được tình trạng cho vay lãi nặng trên địa bàn.

Trần Thanh Dũng