Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Quỹ tín dụng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Đề xuất bỏ quy định: “Tổng tài sản của quỹ TDND không vượt quá 500 tỷ đồng”

(16:28 | 20/08/2019)

Theo Liên minh HTX Việt Nam, Thông tư 32 của Ngân hàng Nhà nước quy định: “Tổng tài sản của quỹ tín dụng nhân dân không vượt quá 500 tỷ đồng” sẽ làm kìm hãm sự phát triển theo quy luật phát triển của một tổ chức kinh tế, không theo quy luật của kinh tế thị trường.

Liên minh HTX Việt Nam vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam góp ý về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức hoạt động và các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) là HTX.

Ảnh hưởng sức cạnh tranh

Theo đó, Khoản 6 Điều 8 của Dự thảo quy định, tổng tài sản của quỹ tín dụng nhân dân (TDND) không được vượt quá 500 tỷ đồng.

Đối với quy định này, Liên minh HTX Việt Nam cho biết, sự phát triển của các quỹ TDND trên địa bàn Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung đã khẳng định mô hình quỹ TDND là rất phù hợp với điều kiện kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam.

Thông tin thêm, Liên minh HTX Việt Nam cho rằng hiện nay, về cơ bản các quỹ TDND hoạt động an toàn, hiệu quả. Để các quỹ TDND tiếp tục hoạt động an toàn, hiệu quả đúng với mục tiêu đặt ra, đòi hỏi phải có những biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ hơn, nhất là những quy định về hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành.

Đối với những quỹ lớn Dự thảo cũng đã đưa ra quy định là các quỹ TDND đó phải xây dựng phương án đề nghị để giữ nguyên quy mô hoạt động, đây cũng là một giải pháp xử lý những thực tế tồn tại.

Do đó, Liên minh HTX Việt Nam cho rằng việc hạn chế quy mô hoạt động như quy định tại Dự thảo Thông tư sẽ làm kìm hãm sự phát triển theo quy luật phát triển của một tổ chức kinh tế, không theo quy luật của kinh tế thị trường; làm giảm sức cạnh tranh của quỹ TDND với các TCTD trên địa bàn, làm cho các quỹ TDND không thực hiện được đúng tôn chỉ đề ra là “thực hiện huy động vốn trên địa bàn để cho vay các thành viên nhằm mục đích tương trợ giữa các thành viên, tăng cường tính liên kết”.

Phạm vi lãnh thổ hoạt động của quỹ TDND theo địa bàn xã thực tiễn hiện nay và thời gian tới, các xã ở các tỉnh, thành phố có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội có chênh lệch lớn về quy mô, thu nhập, nhu cầu quan hệ tín dụng. Do đó, việc khống chế tổng tài sản sẽ phát sinh không công bằng, hợp lý về lợi ích của thành viên.

Trong khi đó, văn bản cho rằng NHNN có nhiều công cụ như quy định các tỷ lệ an toàn hoạt động để quản lý, kiểm soát quy mô hoạt động mà không cần thiết quy định vay tính hành chính như Dự thảo.

Theo đó, Liên minh HTX Việt Nam kiến nghị, NHNN nên bỏ quy định: “Tổng tài sản của quỹ TDND không được vượt quá 500 tỷ đồng”.

Mô hình quỹ TDND đã được khẳng định phù hợp với điều kiện kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam

Bất cập trong vay hợp vốn

Cho ý kiến về quy định tại Điều 37 về quỹ TDND cho vay hợp vốn cùng Ngân hàng HTX khoản cho vay từ 500 triệu đồng trở lên, Liên minh HTX Việt Nam cho rằng NHNN nên bỏ quy định này, hoặc chỉ nên quy định: “Khi có nhu cầu các quỹ TDND thành viên thực hiện cho vay hợp vốn với Ngân hàng HTX theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cấp tín dụng.

Theo phân tích của Liên minh HTX Việt Nam, điều này trái với quy định tại một số điều khoản trước đó. Chẳng hạn, tại Khoản 1, Khoản 6 Điều 128 Giới hạn cấp tín dụng của Luật số 47/2010/QH12 Luật Các TCTD và Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

Khoản 1 Điều 128: “Tổng mức dư nợ cấp tín dụng cho một khách hàng không vượt quá 15% vốn tự có… người có liên quan không vượt quá 25%...”; Khoản 6 Điều 128: “Trường hợp nhu cầu vốn của một khách hàng và người có liên quan vượt giới hạn quy định… được cấp tín dụng hợp vốn theo quy định của NHNN”.

Cũng tại Điều 3 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN quy định về quyền tự chủ của các TCTD: “TCTD có quyền tự chủ trong hoạt động cho vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình. Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động cho vay của TCTD”.

Ngoài ra, Liên minh HTX Việt Nam cho rằng thực tế khoản vay 500 triệu đồng tại các quỹ TDND hiện nay không ít, trong khi đó Ngân hàng HTX chưa có đủ số chi nhánh tại 57 tỉnh, thành phố có quỹ TDND. Hiện nay, chỉ có 32 chi nhánh tại 31 tỉnh, thành phố.

Văn bản nhấn mạnh: “Ngay cả những tỉnh, thành phố có Ngân hàng HTX, địa bàn hoạt động của các quỹ TDND cũng rất xa Ngân hàng HTX. Việc cho vay hợp vốn sẽ gây phiên hà cho thành viên và không đáp ứng kịp thời. Việc quản lý tài sản bảo đảm thiếu tính an toàn. Điều này gây khó khăn cho các quỹ TDND thực hiện cho vay hợp vốn với tất cả các khoản vay có giá trị từ 500 triệu đồng”.

Nguyễn Chương (theo thoibaokinhdoanh.vn)