Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

HỘI THẢO GIẢI PHÁP THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TRONG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TẬP THỂ

(22:11 | 26/04/2024)

Sáng ngày 23/4, tại Tại Hội trường B - Văn phòng UBND tỉnh  Kiên Giang tham dự Hội thảo trực tuyến giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể do Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức.

 

Quang cảnh hội thảo tại đầu cầu của tỉnh Kiên Giang

Tham dự Hội thảo có Ông Trần Thanh Dũng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh chủ trì tại đầu cầu của tỉnh Kiên Giang; thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh. (Theo Quyết định số 523-QĐ/TU ngày 14/02/2022 của Tỉnh ủy Kiên Giang); Đại diện lãnh đạo một số ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng chi nhánh tỉnh, Quỹ tín dụng nhân dân; Đại diện lãnh đạo hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác.

Phát biểu khai mạc Hội thảo bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nêu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thảo giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể.

Đại biểu tham dự Hội thảo được nghe các báo cáo tham luận: Đại diện Cục Kinh tế Hợp tác - Bộ Kế hạch và Đầu tư; Đại diện Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - NHNN; Tổng Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam; Các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác; Đại diện các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng; Chuyên gia, nhà khoa học; Đặc biệt, tại hội nghị đại biểu được nghe phát biểu tổng luận Hội thảo của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hội thảo cơ bản đưa ra được thực trạng về nhu cầu sử dụng vốn, việc tiếp cận các nguồn vốn cho phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trong thời gian tới, có nhiều đại biểu đưa ra được những khó khăn trước mắt đối với việc tiếp cận các nguồn vốn cho phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Đồng thời cũng đề ra các giải pháp đáp ứng được các điều kiện pháp lý, tình hình hoạt động, cũng như phương án sản xuất kinh doanh và quản lý tốt công tác tài chính của kinh tế tập thể, Hợp tác xã.

Kết quả hội thảo là cơ sở quan trọng để phát huy những thành tựu đạt được, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong việc tiếp cận các nguồn vốn cho phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trong thời gian tới./.

vvung