Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Số hiệu 01/2020/TT-BKHĐT
Trích yếu nội dung Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 19/02/2020
Ngày có hiệu lực 19/02/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thủy sản
Thương mại
Tiểu thủ công nghiệp
Quỹ tín dụng nhân dân
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Người ký duyệt Nguyễn Chí Dũng
Download Thongtu01.2020.BKHDT.pdf