Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật

Số hiệu 340/2016/TT-BTC
Trích yếu nội dung Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 29/12/2016
Ngày có hiệu lực 15/02/2017 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Xây dựng
Các lĩnh vực khác
Thủy sản
Thương mại
Tiểu thủ công nghiệp
Quỹ tín dụng nhân dân
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Người ký duyệt Trần Văn Hiếu
Download VanBanGoc_340_2016_TT-BTC.pdf