Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 125/KH-UBND
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 03/7/2020 của Tỉnh ủy Kiên Giang về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, pjhát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 21/08/2020
Ngày có hiệu lực 21/08/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công thương
Giao thông vận tải
Kế hoạch và đầu tư
Khoa học và công nghệ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Quỹ tín dụng nhân dân
Tiểu thủ công nghiệp
Thủy sản
Thương mại
Xây dựng
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Người ký duyệt Nguyễn Đức Chín
Download KH 125.pdf