Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 215-KH/TU
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09-3-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 03/07/2020
Ngày có hiệu lực 03/07/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Kế hoạch và đầu tư
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Quỹ tín dụng nhân dân
Tiểu thủ công nghiệp
Thủy sản
Xây dựng
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Người ký duyệt Đặng Tuyết Em
Download 215-khtu.signed.pdf