Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 34/BC-BCĐ
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 26/02/2020
Ngày có hiệu lực 26/02/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Kế hoạch và đầu tư
Quỹ tín dụng nhân dân
Tiểu thủ công nghiệp
Thủy sản
Thương mại
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Người ký duyệt Phạm Vũ Hồng
Download 34_BC-BCD.signed.pdf