Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 187/BC-LMHTX
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng kết tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 10/02/2020
Ngày có hiệu lực 10/02/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Quỹ tín dụng nhân dân
Tiểu thủ công nghiệp
Thủy sản
Thương mại
Cơ quan ban hành Ban Tổ Chức
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thế
Download BAO CAO TONG KET NAM 2019 (SO LIEU 30-12-2019)-PHAT HANH CHINH THUC.docx