Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 395-BC/TU
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18-3-2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX vè tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 24/04/2019
Ngày có hiệu lực 24/04/2019 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Kế hoạch và đầu tư
Thủy sản
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Người ký duyệt Đặng Tuyết Em
Download 395-BC-TU_201904250345407610.pdf