Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 169/LMHTX
Trích yếu nội dung V/v thực hiện đánh giá, phân loại HTX, THT năm 2018
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 06/12/2018
Ngày có hiệu lực 06/12/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Xây dựng
Giao thông vận tải
Thủy sản
Thương mại
Tiểu thủ công nghiệp
Quỹ tín dụng nhân dân
Cơ quan ban hành Liên minh HTX
Người ký duyệt Phạm Thành Trăm
Download CV phan loai HTX, THT.pdf