Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 336/TB-VPCP
Trích yếu nội dung Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 04/09/2018
Ngày có hiệu lực 04/09/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Cao Lục
Download thong-bao-336-tb-vpcp-2018-ket-luan-trien-khai-nghi-dinh-98-2018-nd-cp-va-quyet-dinh-461-qd-ttg.pdf