Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 1102-QĐ
Trích yếu nội dung Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc phát triển kinh tế tập thể tỉnh
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 18/05/2018
Ngày có hiệu lực 18/05/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Giao thông vận tải
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Quỹ tín dụng nhân dân
Tiểu thủ công nghiệp
Thủy sản
Thương mại
Xây dựng
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Nghị
Download New Doc 2018-05-24_1.jpg
New Doc 2018-05-24_2.jpg
New Doc 2018-05-24_3.jpg