Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 38/KH-LMHTX
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 30/03/2016
Ngày có hiệu lực 30/03/2016 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Xây dựng
Giao thông vận tải
Thủy sản
Thương mại
Tiểu thủ công nghiệp
Quỹ tín dụng nhân dân
Cơ quan ban hành Liên minh HTX
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thế
Download KE HOACH TU KIEM TRA CONG TAC TDKT NAM 2018.docx