Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
332/2020/NQ-HĐND Cơ quan khác Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghị quyết quy định chính sách khuyến klhích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/07/2020
01/2020/TT-BKHĐT Cơ quan khác Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thủy sản; Thương mại; Tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã 19/02/2020