Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
86/QĐ-LMHTX-KHCS Liên minh HTX Quyết định Thông tin truyền thông V/v thành lập Ban Biên tập website Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang 20/03/2018
86/QĐ-LMHTX Liên minh HTX Quyết định Thông tin truyền thông Quyết định v/v thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang 20/03/2018