Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
461/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 27/04/2018
62/2013/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. 25/10/2013