Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 56

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
83/LMHTX Liên minh HTX Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Giới thiệu doanh nghiệp tiêu thụ lúa cho hợp tác xã 22/02/2018
86/QĐ-LMHTX-KHCS Liên minh HTX Quyết định Thông tin truyền thông V/v thành lập Ban Biên tập website Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang 20/03/2018
29 /KH-LMHTX Ban Tổ Chức Kế hoạch Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Thủy sản; Thương mại; Tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả, kịp thời thông tin về kinh tế hợp tác, hợp tác xã” 28/02/2018
30/KH-LMHTX Liên minh HTX Kế hoạch Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Kế hoạch Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 28/02/2018
76 /BC- LMHTX Liên minh HTX Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Thủy sản; Thương mại; Tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân Báo cáo tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 30/01/2018
37/KH-LMHTX Liên minh HTX Kế hoạch Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 30/03/2018
38/KH-LMHTX Liên minh HTX Kế hoạch Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Thủy sản; Thương mại; Tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân Kế hoạch Tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 30/03/2016