Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 11

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1557/CT-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Các lĩnh vực khác; Thủy sản; Thương mại; Tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân Về việc đẩy mạnh triển khai liên kết sản xuất, phát triển hợp tác xã kiểu mới, theo Luật Hợp tác xã năm 2012, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/07/2018
01/2020/TT-BKHĐT Cơ quan khác Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thủy sản; Thương mại; Tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã 19/02/2020
332/2020/NQ-HĐND Cơ quan khác Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghị quyết quy định chính sách khuyến klhích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/07/2020
19/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 24/07/2015
23/2012/QH13 Quốc hội Luật Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Các lĩnh vực khác; Thủy sản; Thương mại; Tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân Luật Hợp tác xã năm 2012 03/12/2012
193/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Các lĩnh vực khác; Thủy sản; Thương mại; Tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã 21/11/2013
98/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Các lĩnh vực khác; Thủy sản; Thương mại; Tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 05/07/2018