Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 10

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
193/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Các lĩnh vực khác; Thủy sản; Thương mại; Tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã 21/11/2013
62/2013/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. 25/10/2013
23/2012/QH13 Quốc hội Luật Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Các lĩnh vực khác; Thủy sản; Thương mại; Tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân Luật Hợp tác xã năm 2012 03/12/2012