Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1328/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Quyết định phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 23/07/2021
332/2020/NQ-HĐND Cơ quan khác Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghị quyết quy định chính sách khuyến klhích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/07/2020
01/2020/TT-BKHĐT Cơ quan khác Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thủy sản; Thương mại; Tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã 19/02/2020
1557/CT-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Các lĩnh vực khác; Thủy sản; Thương mại; Tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân Về việc đẩy mạnh triển khai liên kết sản xuất, phát triển hợp tác xã kiểu mới, theo Luật Hợp tác xã năm 2012, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/07/2018
98/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Các lĩnh vực khác; Thủy sản; Thương mại; Tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 05/07/2018
461/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 27/04/2018
340/2016/TT-BTC Cơ quan khác Thông tư Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng; Các lĩnh vực khác; Thủy sản; Thương mại; Tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020. 29/12/2016