Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 38

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
104/LMHTX Liên minh HTX Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v giới thiệu doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (chanh không hạt, khoai lang, khoai mỡ, khoai môn, gừng, chuối, rau ăn lá) 18/07/2018
1102-QĐ Cơ quan khác Quyết định Các lĩnh vực khác; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc phát triển kinh tế tập thể tỉnh 18/05/2018
41/KH-LMHTX Ban Tổ Chức Kế hoạch Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Kế hoạch Phát hiện, bồi dưỡng,nhân rộng điển hình tiên tiến 03/04/2018
40/KH-LMHTX Liên minh HTX Kế hoạch Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Kế hoạch Hưởng ứng phong trào thi đua "chung sức xây dựng nông thôn 30/03/2018
39/KH-LMHTX Liên minh HTX Kế hoạch Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang năm 2018 30/03/2018
37/KH-LMHTX Liên minh HTX Kế hoạch Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân; Tiểu thủ công nghiệp; Thủy sản; Thương mại; Xây dựng Thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 30/03/2018
81/BC-LMHTX Liên minh HTX Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ tín dụng nhân dân Báo cáo kết quả hoạt động của Khối thi đua các quỹ tín dụng nhân dân và hợp tác xã năm 2015-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 28/03/2018