Sơ kết 02 năm (2016-2017) triển khai liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(13:47 | 29/05/2018)

Nguyễn Quí