Một HTX của Hậu Giang sản xuất 1.200 tấn mãng cầu xiêm/vụ
(13:56 | 27/02/2018)

        Đó là Hợp tác xã (HTX) Mãng cầu xiêm Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp. Bình quân mỗi năm, các thành viên của HTX trồng và đưa ra thị trường khoảng 1.200 tấn mãng cầu xiêm. Riêng vụ này, HTX đã ký với doanh nghiệp bao tiêu được 250 tấn trái mãng cầu xiêm...

      Theo ông Võ Văn Phải, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Mãng cầu xiêm Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) tính đến thời điểm này, sau gần 2 tháng thực hiện hợp đồng cung ứng mãng cầu xiêm cho Công ty Chế biến nông sản Tiến Thịnh, HTX đã giao cho công ty 160 tấn, chiếm 64% giá trị hợp đồng đã ký kết.

 

 

Bình quân mỗi ngày HTX Mãng cầu xiêm Hòa Mỹ giao cho Công ty Chế biến

nông sản Tiến Thịnh khoảng 4,5 tấn mãng cầu xiêm

 

       Trong số 160 tấn mãng cầu xiêm HTX đã giao hàng cho công ty, tỷ lệ trái loại 1 chiếm khoảng 60%, tương đương khoảng 96 tấn, trái loại 2 khoảng 64 tấn. Ông Phải cho biết, trung bình hiện nay mỗi ngày HTX giao cho công ty khoảng 4,5 tấn trái. Khoảng một tháng nữa HTX sẽ hoàn thành hợp đồng giao đủ 250 tấn mãng cầu xiêm cho Công ty Chế biến nông sản Tiến Thịnh.

 

Mãng cầu xiêm của HTX Mãng cầu xiêm Hòa Mỹ đã được bao tiêu

 

       Theo ông Võ Văn Phải, một khó khăn nhỏ đang phát sinh hiện nay là việc công ty thanh toán tiền cho HTX khá chậm, khiến cho HTX gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền lại cho các xã viên. Được biết, HTX Mãng cầu xiêm Hòa Mỹ có diện tích khoảng 78ha, với 90 hộ tham gia. Diện tích đang cho trái khoảng 41ha, tương đương 61 hộ, tổng sản lượng hàng năm khoảng 1.200 tấn trái.

 

Đề án của huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang là xây dựng vùng trồng

mãng cầu xiêm chất lượng cao, an toàn

 

         Hợp đồng đầu tiên của HTX ký kết với Công ty Chế biến nông sản Tiến Thịnh có 27 hộ tham gia, với sản lượng bao tiêu khoảng 250 tấn (chiếm 20% tổng sản lượng), với giá 15.000 đồng/kg đối với trái loại 1, trái loại 2 ở mức 9.000 đồng/kg, bình quân cao hơn 5.000 đồng/kg so với giá thị trường hiện nay.

                                                                                                                                    Theo Báo Hậu Giang

 

      

Nguyễn Quí