Bộ phận Thường trực Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang
(09:39 | 21/02/2018)

 Ông: Trần Thanh Dũng - Chủ tịch, Bí thư chi bộ

ĐT: 02973.862.723 - 0983.712.711

 

 

Ông Phạm Thành Trăm - Phó Chủ tịch - Phó Bí thư chi bộ

 Chủ nhiệm UBKT, Giám đốc Trung tâm tư vấn 

- ĐT: 0946.072172 - 02973.501501

BBT