Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang tổ chức kết nạp thành viên
(14:57 | 24/05/2024)

Thực hiện Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang và nhằm để các HTX, doanh nghiệp thành viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia thành viên. Ngày 24 tháng 5 năm 2024, Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ kết nạp thành viên Liên minh HTX tỉnh đợt I năm 2024 cho 57 HTX, doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực. Dự và chủ trì buổi Lễ có Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trần Thanh Dũng, cùng cán bộ các phòng chuyên môn cơ quan và đại diện lãnh đạo các HTX, doanh nghiệp được kết nạp.

 

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trần Thanh Dũng phát biểu tại buổi Lễ

 

Trong tổng số 57 thành viên được kết nạp lần này có 51 HTX và 6 doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, có 201/521 HTX tham gia thành viên, chiếm 38,5% so với tổng số HTX toàn tỉnh. Trong thời gian qua, để tăng cường phát triển thành viên, Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể; triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thành viên như: tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, quản lý hoạt động HTX; hỗ trợ vốn cũng như trang thiết bị phục vụ hoạt động; hỗ trợ khoa học công nghệ và xúc tiến thương mại…

 

Tại buổi Lễ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trần Thanh Dũng đã phát biểu ghi nhận hiệu quả hoạt động của các HTX cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp thời gian qua. Đồng thời, giới thiệu thêm với các HTX, doanh nghiệp về tình hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, một số kết quả nổi bật của Liên minh HTX tỉnh trong thời gian qua, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX thời gian tới. Mặt khác, phổ biến về những quy định đối tượng, trình tự, thủ tục kết nạp, quyền và nghĩa vụ của thành viên.

 

Theo đó các HTX, doanh nghiệp tham gia thành viên sẽ có các quyền lợi như được hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh; được giúp đỡ khi gặp khó khăn; được cung cấp các thông tin về kinh tế, pháp lý, về khoa học kỹ thuật, và các lĩnh vực có liên quan khác; được giúp đỡ trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thành viên và người lao động; được bảo vệ trước pháp luật khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; được thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan; được thảo luận và biểu quyết các công việc có liên quan của Liên minh HTX tỉnh theo quy định của pháp luật; thành viên chính thức được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh; được Liên minh HTX tỉnh khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng khi lập được thành tích xuất sắc.

 

Bên cạnh đó, thành viên Liên minh HTX tỉnh có các nghĩa vụ đó là: chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Liên minh HTX tỉnh và các Nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh; tham gia các hoạt động của Liên minh tỉnh; đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác, cùng thực hiện những mục tiêu chung của cộng đồng và vì lợi ích của cộng đồng; thực hiện các chế độ báo cáo, thông tin định kỳ theo quy định (do Thường trực Liên minh HTX tỉnh hướng dẫn và quy định cụ thể); đóng hội phí đầy đủ theo quy định; mức hội phí, thể thức đóp hội phí theo các quy định của pháp luật hiện hành, do Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh quy định.

 

Đại diện đơn vị thành viên mới phát biểu tại buổi Lễ

 

Phấn khởi tại buổi Lễ, các HTX, doanh nghiệp thành viên rất trân trọng và cám ơn sự quan tâm của Liên minh HTX tỉnh thời gian qua; đã tạo sự gắn kết giữa khu vực kinh tế tập thể và khu vực tư nhân; giúp HTX, doanh nghiệp có cơ hội thúc đẩy sản phẩm của mình ra thị trường, nâng cao thu nhập cho HTX và doanh nghiệp.

 

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trần Thanh Dũng trao Quyết định kết nạp thành viên mới

 

Kết thúc buổi Lễ, thay mặt Thường trực, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trần Thanh Dũng đã trao Quyết định kết nạp, Giấy công nhận thành viên và chúc mừng các HTX, doanh nghiệp đã trở thành thành viên chính thức Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang.

Tin va ảnh: T.T