Hướng dẫn cấp phát, cấp đổi, cấp lại Bằng, hiện vật khen thưỏng cấp Nhà nước*
(06:57 | 16/05/2024)

Ngày 15/5/2024 Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Kiên Giang ban hành hướng dẫn số 27/HD-HĐTĐKT về việc Hướng dẫn cấp phát, cấp đổi, cấp lại Bằng, hiện vật khen thưỏng cấp Nhà nước.

Theo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng, như sau:

1. Tập thể, cá nhân có quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ (do ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trình khen thưởng).

Khi có hiện vật khen thưởng, Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) thông báo đến đơn vị trình khen thưởng. Đơn vị nhận được thông báo cử công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng đến Sở Nội vụ (số 09, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) nhận hiện vật khen thưởng vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

2. Tập thể, cá nhân có quyết định khen thưởng của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Khi có hiện vật khen thưởng, công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Quầy Sở Nội vụ, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thông báo đến đơn vị trình khen thưởng.

Đơn vị nhận được thông báo cử công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng đên Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (số 05, đường Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) nhận hiện vật khen thưởng vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Trường hợp đơn vị không đến nhận trực tiếp thì có văn bản đề nghị Sở Nội vụ gửi hiện vạt khen thưởng qua dịch vụ vận chuyên của bưu điện (đơn vị nhận tự thanh toán cước phí).

Hồ sơ, biểu mẫu việc cấp đổi, cấp phát, cấp lại hiện vật khen thưởng và thời gian nộp hồ sơ được hướng dẫn (đính kèm văn bản)./.

 

Thùy Trang