Kiên Giang đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới *
(14:05 | 08/05/2024)

Ngày 08/5/2024 Uỷ ban nhân dân tỉnh có ban hành công văn số 920/UBND-KT về việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới, theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 02/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
 

Những tháng đầu năm 2024, thị trường lúa gạo khu vực và thế giới diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tâm lý một số doanh nghiệp và người nông dân. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số cơ quan chức năng có liên quan tình hình xuất khẩu gạo vẫn thuận lợi, nhu cầu gạo của các nước trong khu vực và trên thế giới vẫn duy trì ở mức cao, do tác động của hiện tượng E1 Nino và xung đột vũ trang. Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong vụ lúa Đông Xuân vừa qua có hiện tượng doanh nghiệp chờ đợi giá lúa xuống thấp còn người dân mong muốn bán được giá lúa cao như các tháng cuối năm 2023; nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm mất cơ hội xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp và ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập của người trồng lúa.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 02/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới; đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo lành mạnh, minh bạch, phản ứng linh hoạt, kịp thời trong tình hình thị trường có nhiều biến động, hướng đến phát triển ngành lúa, gạo bền vững, hiệu quả cao, nâng cao thu nhập cho người trồng lúa; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo hoạt động trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT- TTg ngày 05/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố kịp thời chỉ đạo tổ chức sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông năm 2024 đảm bảo an toàn, hiệu quả và đạt kế hoạch năm lương thực 2024.

- Chỉ đạo quyết liệt triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

- Lồng ghép các chương trình, dự án và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để tổ chức triển khai có hiệu quả các mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm lúa, gạo trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, thực hiện các giải pháp đa dạng hóa nguồn cung vật tư đầu vào phục vụ sản xuất.

2. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng nhà máy, kho chứa tại các vùng nguyên liệu lúa gạo của tỉnh để phát triển bền vững chuỗi giá trị ngành hàng lúa, gạo hạn chế những rủi ro có thể xảy ra cho các bên tham gia chuỗi giá trị.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố theo dõi, nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình thu mua lúa, gạo trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý phù hợp và cung cấp thông tin cho các bộ, ngành liên quan phục vụ công tác điều hành sản xuất và xuất khẩu gạo chung của cả nước.

- Tổ chức cập nhật, phổ biến thông tin thị trường thường xuyên, định kỳ để người nông dân, doanh nghiệp nhận định đúng tình hình, diễn biến thị trường và đưa ra các quyết định vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo lợi ích quốc gia.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động thu hút tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất, chế biến lúa, gạo trên địa bàn tỉnh.

4. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại. Đẩy mạnh hoạt động giới thiệu các sản phẩm lúa, gạo của tỉnh, thúc đẩy mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo tổ chức sản xuất lúa, gạo trên địa bàn trong từng mùa vụ, bám sát kế hoạch sản xuất của tỉnh; tăng cường tổ chức sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm lúa, gạo; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi, nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình thu mua lúa, gạo trên địa bàn để kịp thời có giải pháp xử lý phù hợp./.

Thùy Trang