Chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm *
(09:02 | 08/05/2024)

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang, khu vực tỉnh Kiên Giang đang trong thời kỳ chuyển mùa, với khả năng có mưa vừa, mưa to, có khả năng xảy ra dông, lốc, sét. Trong những ngày vừa qua, hiện tượng mưa dông kèm theo lốc đã làm sập 02 căn nhà (Hòn Đất 01, Châu Thành 01) và hư hỏng, tốc mái 11 căn nhà (Rạch Giá 06, Châu Thành 05), ước giá trị thiệt hại về vật chất khoảng 320 triệu đồng.

Để chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, sau đây:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phổ:

- Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt Phương châm “4 tại chỗ” và vận động người dân thực hiện chẳng chổng nhà cửa, kho tàng, chặt tỉa cành cây gần nhà, các tuyển đường có khả năng đổ ngã, nhằm hạn chế đến mức thấp nhẩt các thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

- Thường xuyên cập nhật, báo cáo nhanh tình hình ảnh hưởng do thiên tai về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

2. Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang tăng cường các bản tin dự báo, cảnh báo, cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan để kịp thời truyền tải đến người dân và phục vụ công tác chi đạo ứng phó.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kiên Giang và các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét cho người dân để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

4. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan chủ động nắm tình hình, chỉ đạo, triến khai xử lý theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

5. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phỏng thủ dân sự tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc, thông tin kịp thời cho các ngành, địa phương và tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo phòng tránh, ứng phó kịp thời./.

Thùy Trang