Kiên Giang thực hiện đạt và vượt 12 mục tiêu, chỉ tiêu chương trình mục tiêu quốc gia (st)
(14:23 | 11/04/2024)

Đoàn công tác do đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về kết quả tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tiếp đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Danh Phúc - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 là 2,4%, giảm 1,28% so năm 2022. Tỉnh đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội để cải thiện điều kiện sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh thực hiện đạt và vượt 12 mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu chủ yếu. Tuy nhiên, còn 9 mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện chưa đạt kế hoạch như thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số; số xã, ấp ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế; ấp, khu phố có nhà sinh hoạt cộng đồng…

 

Tỉnh được phân bổ trên 284,8 tỷ đồng thực hiện các chương trình, trong đó ngân sách Trung ương trên 246,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương 37,97 tỷ đồng, nguồn tín dụng trực tiếp cho các dự án, hoạt động chương trình là 35 tỷ đồng. Tình hình giải ngân vốn đầu tư của năm 2022 kéo dài sang năm 2023 trên 119,5 tỷ đồng, đạt 78,12% kế hoạch, trong đó giải ngân vốn sự nghiệp trên 73,8 tỷ đồng, đạt 55,99% kế hoạch, giải ngân nguồn vốn tín dụng 3,47 tỷ đồng...

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hầu A Lềnh đề nghị UBND tỉnh, sở, ngành và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng góp vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, tỉnh cần tăng cường kết nạp tăng tỷ lệ đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng tỷ lệ cán bộ, công chức là đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Đối với những ý kiến, kiến nghị của các sở, ngành và địa phương, đồng chí Hầu A Lềnh tiếp thu, tổng hợp và cho biết sẽ chuyển ý kiến đến các bộ, ngành Trung ương có liên quan.../.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/1/20733/Kien-Giang-thuc-hien-dat-va-vuot-12-muc-tieu--chi-tieu-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)