LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH: ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM NHIỀU VỊ TRÍ CÔNG CHỨC
(08:39 | 11/04/2024)

Sáng ngày 08/4/2024, tại phòng họp cơ quan Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức.

 

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh (đứng giữa) trao quyết định điều động công chức

Tại Hội nghị, ông Võ Văn Ửng, chánh văn phòng Liên minh HTX tỉnh đã công bố các quyết định của Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, điều động ông Phan Minh Công - Phó chánh văn phòng Liên minh HTX tỉnh về nhận nhiệm vụ phó trưởng Phòng Kế hoạch - Chính sách phát triển Hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang.

Điều động bà Phạm Thị Diệu Lộc, phụ trách kế toán Liên minh Hợp tác xã tỉnh về nhận nhiệm vụ Văn thư viên - Lưu trữ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang.

Bổ nhiệm bà Phạm Kim Thanh, cử nhân kế toán phụ trách Kế toán Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang. Thời gian phụ trách kế toán: 05 năm kể từ ngày 01/5/2024.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang chúc mừng các ông, bà công chức được điều động, bổ nhiệm trên cương vị mới. Đề nghị các ông, bà công chức được điều động, bổ nhiệm phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, luôn mạnh dạng, sáng tạo trong công tác trên cương vị mới tại đơn vị./.

vvung