Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư cho người dân đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí (st)
(19:59 | 07/04/2024)

Chiều ngày 4-4, UBND tỉnh hội nghị sơ kết quý I-2024 về công tác Chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, hội nghị trực tuyến với 15 điểm cầu thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, đến nay, hạ tầng băng rộng đã được quang hóa trên toàn tỉnh cung cấp các dịch vụ truyền dẫn Internet cáp quang tốc độ cao đến người dân trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cố định trên 68%. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh được xây dựng, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương, là nền tảng quan trọng trong phát triển Chính phủ số.

 

Thực hiện số hóa tạo lập dữ liệu đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 6/15 đơn vị cấp huyện, 47/144 đơn vị cấp xã với tổng số 368.429 thửa đất. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt 48,18%. Toàn tỉnh có 252/630 đơn vị, trường học thanh toán không dùng tiền mặt. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng được được giám sát 24/7, đảm bảo vận hành thông suốt các hệ thống dùng chung phục vụ Chuyển đổi số của tỉnh.

 

Thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử, tỉnh tiếp nhận là 163.145 hồ sơ trong quý I-2024, đạt 83,67%. Tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả ứng dụng Công dân số quốc gia (VNeID) trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, hoạt động ngân hàng.

 

Tính đến nay, Công an tỉnh đã tra cứu, cập nhật thông tin, làm giàu dữ liệu đối với các sở, ngành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gồm: Làm sạch dữ liệu nhà mạng 12.310 trường hợp; tra cứu, nhập mã số định danh để xác thực thông tin bảo hiểm xã hội hơn 1,4 triệu người tham gia, đạt 96%; cập nhật thông tin 8.280 trường hợp người có công lên hệ thống…

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số theo chủ đề năm 2024; nghiên cứu cách thức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong thực hiện chuyển đổi số.

 

Trên cơ sở tình hình thực hiện chuyển đổi số quý I-2024, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong thực hiện chuyển đổi số; triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 142/QĐ-TTg, ngày 2-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030; tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh.

 

Về công tác triển khai Đề án 06, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 06, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 bám sát theo chủ đề của Chính phủ; đảm bảo các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh phục vụ Đề án 06.

 

Công an tỉnh rà soát các dữ liệu đã được số hóa, làm sạch với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tham mưu UBND tỉnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư cho người dân đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí; triển khai kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an hoàn thành trước ngày 1-5 để đảm bảo đến ngày 1-7 sử dụng 1 tài khoản duy nhất VNeID để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia./.

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)