Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Vĩnh Thuận tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2023 *
(19:36 | 09/03/2024)

Ngày 08/3/2024, Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Vĩnh Thuận tổ chức đại hội thường niên nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đến dự có ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang; ông Dương Thanh Quan, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang; ông Võ Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Vĩnh Thuận và cùng các đại biểu thành viên về dự.

Quang cảnh Đại hội

Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Vĩnh Thuận năm 2023 Quỹ có tổng nguồn vốn 46.017 triệu đồng, thực hiện 47.403 triệu đồng, đạt 103%. Trong đó huy động tiền gửi 37.000 triệu đồng, thực hiện 39.208 triệu đồng, đạt 106%; dư nợ cho vay đạt 39.000 triệu đồng, thực hiện 42.300 triệu đồng, đạt 108,5%. Trong năm 2023 quỹ hiện có 715 thành viên.

  Đồng chí Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh (thứ ba từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm tại đại hội.

Năm 2023 QTDND Thị trấn Vĩnh Thuận chấp hành đúng quy định về hoạt động theo Thông tư số 04/2015/TT-NHNN. bên cạnh đó quỹ còn thể hiện được mục tiêu tương trợ thành viên và thực hiện tốt các phúc lợi khác ở địa phương trên địa bàn hoạt động, từ đó tạo được sự tin tưởng của thành viên góp phần hạn chế và đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn, nhằm ổn định trật tự xã hội, xóa đói, giảm nghèo góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Trong năm 2024, QTDND Thị trấn Vĩnh Thuận sẽ luôn bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước, các cấp các ngành, Nghị quyết Đại hội thành viên, Nghị quyết hội đồng quản trị. Tích cực huy động vốn nhàn rỗi trong thành viên và khách hàng, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn các xã liền kề đã được phép hoạt động./.

Thùy Trang