Quỹ Tín dụng nhân dân Vĩnh Hòa tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2023*
(19:32 | 06/03/2024)

Sáng ngày 06/3/2024 tại UBND xã Hòa Chánh, Quỹ Tín dụng nhân dân Vĩnh Hòa tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2023.

Đến dự có ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang; ông Dương Thanh Quan, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang; ông Lại Ngọc Thịnh, Thanh Tra viên Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang; ông Huỳnh Văn Hòa, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Kiên Giang; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hòa Chánh, Lãnh đạo các xã trên địa bàn quỹ hoạt động và cùng 82/120 đại biểu thành viên về dự.

Quang cảnh Đại hội đại biểu QTNND Vĩnh Hòa

Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Hòa năm 2023 Quỹ có tổng nguồn vốn 60.129 triệu đồng. Trong đó huy động tiền gửi 29.022 triệu đồng, dư nợ cho vay đạt 52.839 triệu đồng. Trong năm 2023 quỹ hiện có 626  thành viên tăng 48 thành viên so với năm 2022.

Đoàn đại biểu làm việc tại Đại hội

QTDND Vĩnh Hòa đã mở và đưa vào hoạt động dịch vụ Cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện các nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên thông qua hệ thống Ngân hàng điện tử của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Hệ thống CF-eBank).

ông Huỳnh Văn Hòa, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Kiên Giang tặng QTDND Vĩnh Hòa Máy rút tiền tự động (POS)

Năm 2023 QTDND Vĩnh Hòa cơ bản khắc phục những hạn chế, chấp hành đúng quy định về hoạt động theo Thông tư số 04/2015/TT-NHNN.

Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm đồng chí Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh (thứ hai từ trái qua).

Trong năm 2024, QTDND Vĩnh Hòa sẽ luôn bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước, các cấp các ngành, Nghị quyết Đại hội thành viên, Nghị quyết hội đồng quản trị. Chú trọng công tác phát triển thành viên mới nhằm tăng huy động vốn góp, tăng huy động tiền gửi và tăng dư nợ cho vay. Theo dõi thường xuyên diễn biến thị trường nhằm đề ra biện pháp huy động vốn phù hợp hơn nữa để đáp ứng nhu cầu vốn cho thành viên vay./.

Thùy Trang