Quỹ tín dụng nhân dân Đông Thái tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2023 *
(21:13 | 03/03/2024)

Ngày 28/02/2024, Quỹ tín dụng nhân dân Đông Thái tổ chức đại hội thường niên nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đến dự có ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang; ông Dương Thanh Quan, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang; ông Huỳnh Văn Hòa,  Giám đốc Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Kiên Giang; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đông Thái, Lãnh đạo các xã trên địa bàn quỹ hoạt động và cùng 129 đại biểu thành viên về dự.

Quang cảnh làm Lễ Chào cờ bắt đầu Đại hội đại biểu QTNND Đông Thái.

Quỹ tín dụng nhân dân Đông Thái năm 2023 Quỹ có tổng nguồn vốn 49.573 triệu đồng. Trong đó huy động tiền gửi 42.273 triệu đồng, dư nợ cho vay đạt 43.537 triệu đồng. Trong năm 2023 quỹ hiện có 911  thành viên.

Đoàn đại biểu làm việc tại Đại hội

Năm 2023 QTDND Đông Thái cơ bản khắc phục những hạn chế, chấp hành đúng quy định về hoạt động theo Thông tư số 04/2015/TT-NHNN. bên cạnh đó quỹ còn thể hiện được mục tiêu tương trợ thành viên và thực hiện tốt các phúc lợi khác ở địa phương trên địa bàn hoạt động, từ đó tạo được sự tin tưởng của thành viên góp phần hạn chế và đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn, nhằm ổn định trật tự xã hội, xóa đói, giảm nghèo góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm đồng chí Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh (thứ tư từ phải qua); đồng chí Dương Thanh Quan, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh (thứ hai từ trái qua).

Trong năm 2024, QTDND Đông Thái sẽ luôn bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước, các cấp các ngành, Nghị quyết Đại hội thành viên, Nghị quyết hội đồng quản trị. Chú trọng công tác phát triển thành viên mới nhằm tăng huy động vốn góp, tăng huy động tiền gửi và tăng dư nợ cho vay. Theo dõi thường xuyên diễn biến thị trường nhằm đề ra biện pháp huy động vốn phù hợp hơn nữa để đáp ứng nhu cầu vốn cho thành viên vay./.

 

Thùy Trang