Năm 2024, kế hoạch đầu tư công của tỉnh hơn 10.000 tỷ đồng (st)
(08:23 | 26/02/2024)

Sáng ngày 23-2, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì hội nghị tổng kết đầu tư công năm 2023 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giang Văn Phục.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành (bên phải) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cho biết: Tổng kế hoạch đầu tư vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh rất lớn trên 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương trên 8.800 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương trên 1.200 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư công sẽ tạo bứt phá và chuyển biến tích cực trong thực hiện các mục tiêu của kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, hoàn thiện các hạ tầng quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành nhấn mạnh: Với mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trên 95%, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, còn nhiều khó khăn, do đó, người đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phải đề ra các giải pháp và ban hành kế hoạch cụ thể, chi tiết, cam kết từng công trình nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong năm 2023 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024.

 

Các UBND huyện, thành phố khẩn trương phê duyệt danh mục dự án đầu tư phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún và đúng quy định của Luật Đầu tư công. Tăng cường công tác phối hợp, ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại một số địa phương đang có dự án trọng điểm như: Rạch Giá, Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên, Châu Thành, An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Phú Quốc.... tập trung xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các dự án còn vướng mắc, tái định cư cho người dân, thực hiện hài hòa giữa lợi ích của người dân và Nhà nước đúng pháp luật.

 

Năm 2023, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao là trên 5.581 tỷ đồng đến hết ngày 31-01-2024, tỉnh đã giải ngân trên 5.179 tỷ đồng, đạt 92,8% kế hoạch.

 

Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh giao vốn bổ sung, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh tăng lên 7.940 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay vẫn còn trên 1.928 tỷ đồng chưa giải ngân hết. Qua đó, có 11/26 đơn vị cấp tỉnh, 10/15 đơn vị cấp huyện có tỷ lệ giải ngân đạt trên 95% kế hoạch đạt theo yêu cầu của Chị thị 06/CT-UBND tỉnh đề ra.

 

Trong năm 2023 đã hoàn thành xây dựng mới 270 km đường giao thông nông thôn, nâng cấp, mở rộng 260 km đạt 100% kế hoạch. Hoàn thành công tác đấu thầu để khởi công một số công trình trọng điểm như: Mở rộng tuyến đường Mỹ Thái, Mỹ Hiệp Sơn huyện Hòn Đất; Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 13 Trung tâm y tế tuyến huyện tỉnh Kiên Giang; Dự án xây dựng một số hạng mục trong khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/1/35217/Nam-2024--ke-hoach-dau-tu-cong-cua-tinh-hon-10.000-ty-dong.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)