Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
(19:23 | 05/01/2024)

Chiều ngày 04/01/2023, Chi bộ Liên minh hợp tác xã đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang; Đồng chí Phạm Thành Trăm, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang; cùng sự có mặt của 8/8 đảng viên.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thành Trăm, Phó Bí thư Chi bộ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024; đồng thời, triển khai kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.

Năm 2023 Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng; việc phổ biến sâu rộng Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Chuyên đề năm 2023 “về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”; việc thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 28-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nhận diện, đánh giá các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được quan tâm thực hiện đánh giá hằng tháng, hằng quý; thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, công tác kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 đúng quy định,...

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến tham gia phát biểu đều đồng tình, nhất trí cao với những đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Chi bộ.

Đồng chí Trần Thanh Dũng (đứng giữa), Bí thư Chi bộ

trao giấy biểu dương đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các giải pháp cần tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024; tiếp tục triển khai tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên cho cán bộ, đảng viên; phổ biến sâu rộng Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức sinh hoạt các chuyên đề hằng quý trong năm; tổ chức sinh hoạt lệ Chi bộ theo Hướng dẫn số 12-BTCTW ngày 06/07/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 61-HD/BTCTU ngày 14/2/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang; thực hiện tốt Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nhận diện, đánh giá các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Hướng dẫn số 62-HD/BTCTU ngày 12/09/2023  của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang.

Tại Hội nghị đồng chí Trần Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ đánh giá cao tinh thần đoàn kết của tập thể Chi bộ trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm 2023; biểu dương 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý IV năm 2023 và phê bình đảng viên còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ./.

Phan Minh Công