HỖ TRỢ 10 MÁY VI TÍNH CHO HỢP TÁC XÃ *
(14:39 | 06/11/2023)

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang hỗ trợ 10 máy vi tính cho Hợp tác xã chưa có máy tính cần đầu tư mới, thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023.

Thực hiện Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phân bổ kinh phí thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023.

Theo kế hoạch nhằm nâng cấp tốc độ truy cập, hiệu chỉnh giao diện trang thông tin điện tử của Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang. Trang thông tin điện tử được nâng cấp từ nền tảng công nghệ Microsoft Sharepoint phiên bản dùng chung với Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang,  theo mô hình MVC (Model - View - Controller). Đây là mô hình thiết kế sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. Mô hình source code thành 03 phần tương ứng mỗi từ. Mỗi từ tương ứng với một hoạt động tách biệt trong một mô hình; Đồng thời trang bị 10 máy tính chuyên dùng cho các Hợp tác xã phục vụ nhu cầu tác nghiệp, kịp thời đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử và đăng tải các sản phẩm OCOP trên sàn giao dịch Hợp tác xã.

Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ, đưa công nghệ thông tin đến với các Hợp tác xã thành viên thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023. Từ đó nâng cao trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin cho  Hợp tác xã trong việc giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Tổng kinh phí thực hiện gần 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí thực hiện chuyển đổi số năm 2023./.

vvung