Hội nghị thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phú Nông, xã Phú Lợi, Giang Thành *
(20:59 | 26/10/2023)

Ngày 24/10/2023 tại Trụ sở ấp Cả Ngay, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phú Nông. Tham dự hội nghị có Ông Trần Thanh Dũng – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang.

Hợp tác xã có 17 thành viên, vốn đều lệ 34.000.000 đồng, Hợp tác xã sẽ thực hiện các dịch vụ cơ bản cho thành viên như: dịch vụ làm đất, thu hoạch, bơm tưới, cung cấp giống cây trồng, phun thuốc, buôn bán phân bón, thuốc trừ sâu, dịch vụ liên kết thu mua và tiêu thụ nông sản.

Hợp tác xã  được thành lập với mục tiêu hỗ trợ người dân sản xuất và  tiếp cận được thị trường, hướng tới được các mục tiêu sản xuất phát triển bền vững, góp phần lan toả các giá trị tốt đẹp của một nền nông nghiệp tuần hoàn, tạo ra các chuỗi giá trị trên cơ sở hợp tác và cùng phát triển giữa các thành viên.

anh tin bai

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Hợp tác xã ra mắt Hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên thống nhất thông qua điều lệ; phương án sản xuất kinh doanh danh sách thành viên của Hợp tác xã. Đồng thời, đại biểu tiến hành bầu Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên và Ban kiểm soát gồm 01 thành viên. Ông Tạ Văn Dân được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Hợp tác xã và Ông Ngô Văn Dữ làm Trưởng Ban kiểm soát./.

Thùy Trang